Έναρξη ιστότοπου
Ο ιστότοπος προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης της διαδικασίας κατάρτισης και συμβουλευτικής. Από ένα κεντρικό σημείο εισόδου αποκτάται πρόσβαση σε όλα τα επιμέρους υποσυστήματα για μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία.